Slideshow shadow

Співставлення показників декларацій з податку на прибуток з показниками фінансової звітності

January 6, 2015 в Новости по Mila Kolesnik

 

№ з/п Декларація з прибутку підприємств Фінансова звітність
1 Дохід від операційної діяльності
(дохід від реалізації товарів, робіт, послуг)
Декларація, р.02
(р.02.1, р.02.2, р.02.3, р.02.4)
Чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг Ф. №2, р.2000
2 Інші доходи Декларація, р.03, дод.ІД Інші операційні доходи
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Ф. №2, р.2120
р.2220,
р.2240
3 Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів
(робіт, послуг)
Декларація, р.05.1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Ф. №2, р.2050
4 Адміністративні витрати Декларація, р.06.1 Адміністративні витрати Ф. №2, р.2130
5 Витрати на збут Декларація, р.06.2 Витрати на збут Ф. №2, р.2150
6 Фінансові витрати відповідно до пп.138.10.5 ст.138 ПКУ Декларація, р.06.3 Фінансові витрати
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Інші поточні зобов’язання
Ф.№2, р.2250
Ф. №1, р.1510,
р.1515
р.1600
р.1610
р.1690
7 Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати Декларація, р.06.4, дод.ІВ Інші операційні витрати
Інші витрати
Ф.№2, р.2180, р.2270
8 Об’єкт оподаткування від усіх видів діяльності Декларація, р.07 Фінансовий результат до оподаткування

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання

Ф. №2,
р.2290-прибуток
р.2295-збиток
Ф.№1, р.1510,
Ф.№1, р.1515
9 Дохід від операцій з основними фондами Дод.ІД, р.03.17 Основні засоби Ф. №1, р.1010
10 Нарахована амортизація основних засобів Дод.АМ, табл.1,кол.2 Основні засоби/знос Ф. №1, р.1012
11 Нарахована амортизація нематеріальних активів Дод.АМ, табл.1,кол.3 Нематеріальні активи/накопичена амортизація Ф.№1, р.1002
12 Балансова вартість основних засобів на початок звітного (податкового) періоду Дод.АМ, табл.2,кол.1 Основні засоби/первісна вартість-знос Ф.№1, р.1011-1012

Джерело: http://buhgalter911.com/

Змінено групи та ставки єдиного податку з 1 січня 2015 року

January 5, 2015 в Новости по Mila Kolesnik

 

Cтавки єдиного податку для платників груп 1–2 установлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом станом на 1 січня податкового (звітного) року, а для групи 3 (до якої ввійшли як фізособи, так і юрособи) — у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

1 група. Фіксована ставка єдиного податку встановлюється в межах до 10% від розміру мінімальної зарплати, тобто до 121,80 грн за календарний місяць.

2 група. Фіксована ставка єдиного податку встановлюється  в межах до 20% розміру мінімальної зарплати, тобто дo 243,60 грн за календарний місяць.

Таким чином, законотворці прибрали нижню межу мінімальної фіксованої ставки єдиного податку (від 1% — для 1 групи й від 2% — для 2 групи). Тож фактично ставка єдиного податку може бути менша за  12,18 грн (1 група) і 24,36 грн (2 група) за один місяць. Побачимо, як це реалізується на практиці.

3 група (фізособи та юрособи). Відсоткові ставки для таких єдинників становлять:

  • 2% доходу — за умови окремої сплати ПДВ;
  • 4% доходу — у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

Як бачимо, відсоткові ставки єдиного податку зменшилися майже вдвічі (із 3 (5)% до 2% — у разі сплати ПДВ; із 5 (7)% до 4% — без сплати ПДВ).

4 група (сільгоспвиробники). Тут без змін. Розмір ставок податку з 1 га сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування й становить (у відсотках бази оподаткування):

  • для ріллі, сіножатей і пасовищ (окрім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах і на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди) — 0,45;
  • для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах і на поліських територіях, — 0,27;
  • для багаторічних насаджень (окрім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах і на поліських територіях) — 0,27;
  • для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах і на поліських територіях, — 0,09;
  • для земель водного фонду — 1,35;
  • для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, — 3.

via

Налог на недвижимость- подводные камни для предпринимателей.

January 5, 2014 в Новости по Mila Kolesnik

1. В 2013 г. для всех физлиц налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, не подлежал начислению и уплате (согласно Закона, временно освобождающего физлица от налога на недвижимость, – № 403-VII, которым внесено изменения в ст. 265 НКУ);

2. С 01.01.2014г. установлена льгота для налога – это площадь недвижимости, с которой налог не уплачивается. Она составляет для одного физлица:

- для квартир площадью до 120 м. кв.;

- для жилых домов площадью до 250 м. кв.

Если есть и квартира, и дом, – то общая льгота составляет 370 м. кв.

Право на льготу теряется, если жилье используется для получения дохода – например, передается в аренду, используется для ведения предпринимательской деятельности.

Льгота на уплату налога будет применяться к совокупной жилой площади объектов жилой недвижимости, принадлежащей налогоплательщикам. То есть независимо от количества таких объектов.

 

Есть большое «НО» в этом всем. Непонятно, как Миндоходов расценит квартиру или дом, по адресу которых зарегистрирован предприниматель или же предприятие. Скорее всего, будет налоговое разъяснение, НО ВОТ В ЧЬЮ ПОЛЬЗУ – можно только догадываться!!! То есть, для жилой недвижимости, по адресу которой зарегистрирован субьект предпринимательской деятельности, льгота, скорее всего, применятся не будет…

3. Ставки налога для физлиц по недвижимости, площадь которой не льготируется, устанавливаются в % от минимальной заработной платы за 1 м. кв. на год в следующих размерах:

- не больше 1 % – для квартиры/квартир, жилая площадь которых не превышает 240 кв. метров, или жилого дома/домов, жилая площадь которых не превышает 500 кв. метров;

- 2,7 % – для квартиры/квартир, жилая площадь которых превышает 240 кв. метров, или жилого дома/домов, жилая площадь которых превышает 500 кв. метров;

- 1 % – для различных видов объектов жилой недвижимости, находящихся в собственности одного налогоплательщика, суммарная площадь которых не превышает 740 кв. метров;

- 2,7 % – для различных видов объектов жилой недвижимости, находящихся в собственности одного налогоплательщика, суммарная площадь которых превышает 740 кв. метров.

источник http://www.victorija.ua

Сплата ЄСВ. Нові рахунки!

October 3, 2013 в Новости по Mila Kolesnik

Міністерство доходів і зборів України повідомляє, що з метою реалізації норм Закону України від 04.07.2013 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи»відкрито нові рахунки в органах Державної казначейської служби для зарахування єдиного внеску.

 

Заповнення платниками поля «Призначення платежу» розрахункових документів  у разі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

При сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється таким чином:

*

;101

; код за ЄДРПОУ

; сплата єдиного внеску

;

;

;

1

2

3

4

5

6

7

1 – службовий код (“*”);

2 – код виду сплати (“101″ – Сплата суми єдиного внеску);

3 – код за ЄДРПОУ  платника, який здійснює сплату;

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – не заповнюється.

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛ

19 вересня відкрито нові рахунки для зарахування єдиного внеску

September 25, 2013 в Новости, Справочники по Mila Kolesnik

Міністерство доходів і зборів України повідомляє, що з метою реалізації норм Закону України від 04.07.2013 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» 19 вересня було відкрито нові рахунки в органах Державної казначейської служби для зарахування єдиного внеску.

Відкриті рахунки заблоковані, про введення їх в дію буде повідомлено додатково.

З остаточного вирішення усіх питань щодо рахунків, на які буде перераховуватися єдиний внесок, платникам слід звертатися до органу доходів і зборів за місцем взяття їх на облік як платників єдиного внеску.

Нагадаємо, що у вересні всі процедури щодо прийняття та оброблення звіту про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та обліку сплати страхових коштів у картках особових рахунків платників здійснює Пенсійний фонд, тому саме на його адресу потрібно надсилати звіти про суми нарахованого соцвнеску.

джерело  minrd.gov.ua